Probaj besplatno

Kreiraj Nalog

Fakture

Rešenja za lakše poslovanje

  • Analiza poslovanja
  • Registar svih firmi
    provera blokade računa
  • Mogućnost korišćenja na
    različitim uređajima
  • Posvećenost detaljima
  • Adresar klijenata
sve funkcionalnosti
Analiza Centralna baza registrovanih firmi Prilagođen prikaz na raznim uređajima Uredno vođenje poslovanja Posvećenost detaljima

Izaberitepaket za vas

Moduli Standard Premium
Proizvodi & Usluge / Katalog usluga
Proizvodi & Usluge / Magacinsko poslovanje gotovih proizvoda - -
Proizvodi & Usluge / Magacinsko poslovanje za proizvodnju - -
Prihodi
Rashodi
Klijenti
Ino fakture -
Dokumentacija -
Analitika poslovanja -
Zaposleni -
Zadaci -
Mesečna naknada 4.290 din/mes 5.790 din/mes
Probaj demo nalog
probaj besplatno 30 dana

  Cene su prikazane u dinarima sa PDV-om.
Moduli Standard Premium
Proizvodi & Usluge / Katalog usluga
Proizvodi & Usluge / Magacinsko poslovanje gotovih proizvoda
Proizvodi & Usluge / Magacinsko poslovanje za proizvodnju - -
Prihodi
Rashodi
Klijenti
Ino fakture -
Dokumentacija -
Analitika poslovanja -
Zaposleni -
Zadaci -
Mesečna naknada 6.990 din/mes 8.490 din/mes
Probaj demo nalog
probaj besplatno 30 dana

  Cene su prikazane u dinarima sa PDV-om.
Moduli Standard Premium
Proizvodi & Usluge / Katalog usluga
Proizvodi & Usluge / Magacinsko poslovanje gotovih proizvoda
Proizvodi & Usluge / Magacinsko poslovanje za proizvodnju
Prihodi
Rashodi
Klijenti
Ino fakture -
Dokumentacija -
Analitika poslovanja -
Zaposleni -
Zadaci -
Mesečna naknada 9.990 din/mes 11.490 din/mes
Probaj demo nalog
probaj besplatno 30 dana

  Cene su prikazane u dinarima sa PDV-om.

DUBES DOO
Beograd

PIB: 103102665
MB: 17514342

Telefon: 011/3122-318

 

Kontaktiraj nas